قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۶| کاهش قیمت سکه امامیقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۶| کاهش قیمت سکه امامی

بازار امروز شاهد کاهش قیمت سکه امامی است که با افت ۱۰۰ هزار تومانی به ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.