قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۳| صعود سکه به کانال ۱۲ میلیون تومانقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۳| صعود سکه به کانال ۱۲ میلیون تومان

سکه امامی امروز افزایش ۳۰۰ هزار تومانی قیمت را تجربه کرد و به ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و یکصد هزار) تومان رسید.