قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۰| کاهش قیمت سکه امامیقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۰| کاهش قیمت سکه امامی

قیمت سکه امامی امروز ۳۰۰ هزار تومان پایین آمد و به ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید.