قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۰| شیب کاهشی قیمت‌هاقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۰| شیب کاهشی قیمت‌ها

قیمت سکه امامی امروز ۳۰۰ هزار تومان پایین آمد و به ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید.