قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۴| افزایش قیمت‌هاقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۴| افزایش قیمت‌ها

قیمت سکه تمام امروز در بازار با افزایش ۳۰۰ هزار تومانی همراه شد و به ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید.