قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۱| افزایش قیمت‌هاقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۱| افزایش قیمت‌ها

بازار امروز شاهد افزایش ۸۰۰ هزار تومانی قیمت سکه تمام است که به ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و نهصد هزار) تومان رسید.