قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۱| ورود سکه به کانال افزایشیقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۱| ورود سکه به کانال افزایشی

بازار امروز شاهد افزایش ۹۰۰ هزار تومانی قیمت سکه تمام است که به ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون) تومان رسید.