قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۸| افزایش قیمت سکه امامیقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۸| افزایش قیمت سکه امامی

بازار امروز شاهد افزایش قیمت سکه تمام است که با رشد ۴۰۰ هزار تومانی به ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ (سیزده میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید.