قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۵| عقب‌گرد سکه امامی به کانال ۲۶ هزار تومانقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۵| عقب‌گرد سکه امامی به کانال ۲۶ هزار تومان

بازار امروز شاهد کاهش یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی قیمت سکه امامی است که به ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ (سیزده میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید.