قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۵| عقب‌گرد سکه امامی به کانال ۱۳ میلیونقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۵| عقب‌گرد سکه امامی به کانال ۱۳ میلیون

بازار امروز شاهد کاهش یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی قیمت سکه امامی است که به ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ (سیزده میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید.