قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۵| کاهش قیمت نیم سکهقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۵| کاهش قیمت نیم سکه

بازار امروز شاهد کاهش یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی قیمت سکه امامی است که به ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ (سیزده میلیون و یکصد هزار) تومان رسید.