قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۴| نیم‌سکه گران شدقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۴| نیم‌سکه گران شد

قیمت سکه تمام امروز در بازار با افزایش ۱۰۰ هزار تومانی همراه شد و به ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و دویست هزار) تومان رسید.