قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۵| سیر نزولی قیمت‌هاقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۵| سیر نزولی قیمت‌ها

بازار امروز شاهد افت قیمت سکه امامی است که با کاهش ۳۰۰ هزار تومانی به ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و نهصد هزار) تومان رسید.