قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۲| افت ۲۰۰ هزار تومانی قیمت سکهقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۲| افت ۲۰۰ هزار تومانی قیمت سکه

قیمت سکه امامی امروز ۲۰۰ هزار تومان پایین آمد و به ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و دویست هزار) تومان رسید.