قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۲| سکه به کانال کاهشی وارد شدقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۲| سکه به کانال کاهشی وارد شد

قیمت سکه امامی امروز ۶۰۰ هزار تومان پایین آمد و به ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.