قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۹| سکه امامی ارزان شدقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۹| سکه امامی ارزان شد

بازار امروز شاهد افت ۱۰۰ هزار تومانی قیمت سکه امامی است که به ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.