قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۹| افزایش قیمت سکه امامیقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۹| افزایش قیمت سکه امامی

بازار امروز شاهد افزایش ۱۰۰ هزار تومانی قیمت سکه امامی است که ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و هفتصد هزار) تومان معامله شد.