قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۳۰| ورود سکه به کانال افزایشیقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۳۰| ورود سکه به کانال افزایشی

بازار امروز شاهد افزایش ۴۰۰ هزار تومانی قیمت سکه است که به ۱۴,۱۰۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و یکصد هزار) تومان رسید.