قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۴| قیمت‌ها بالا رفتقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۴| قیمت‌ها بالا رفت

قیمت سکه امامی امروز با افزایش ۵۰۰ هزار تومانی همراه شد و به ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و یکصد هزار) تومان رسید.