قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۴| نیم‌سکه گران شدقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۴| نیم‌سکه گران شد

قیمت سکه امامی امروز با افزایش ۳۰۰ هزار تومانی همراه شد و به ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و نهصد هزار) تومان رسید.