قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۱| ثبات قیمت‌هاقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۱| ثبات قیمت‌ها

بازار امروز شاهد ثبات قیمت سکه امامی است که بدون تغییر نسبت به روز پیش، ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ (سیزده میلیون و سیصد هزار) تومان معامله شد.