قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۱| نیم‌سکه ارزان شدقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۱| نیم‌سکه ارزان شد

بازار امروز شاهد کاهش ۳۰۰ هزار تومانی قیمت سکه امامی است که ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ (سیزده میلیون) تومان نرخ گذاری شد.