قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۸| سکه تغییر کانال دادقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۸| سکه تغییر کانال داد

بازار امروز شاهد افت ۲۰۰ هزار تومانی قیمت سکه امامی است که ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون و نهصد هزار) تومان معامله شد.