قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۸| قیمت‌ها بر مدار کاهشقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۸| قیمت‌ها بر مدار کاهش

بازار امروز شاهد افت ۴۰۰ هزار تومانی قیمت سکه امامی است که به ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید.