قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۵| ثبات قیمت‌ها در بازارقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۵| ثبات قیمت‌ها در بازار

بازار امروز شاهد ثبات قیمت سکه امامی است که بدون تغییر نسبت به روز پیش ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون و دویست هزار) تومان خرید و فروش شد.