قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۳۰| ربع‌سکه ارزان شدقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۳۰| ربع‌سکه ارزان شد

بازار امروز شاهد افزایش ۱۰۰ هزار تومانی قیمت سکه است که به ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ (سیزده میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.