قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز چهار‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۷| قیمت‌ها پایین آمدقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز چهار‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۷| قیمت‌ها پایین آمد

بازار امروز شاهد افت ۲۰۰ هزار تومانی قیمت سکه است که به ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ (سیزده میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید.