قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۹| سکه سقوط کردقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۹| سکه سقوط کرد

بازار امروز را در حالی آغاز کرد که قیمت سکه امامی با کاهش ۲۰۰ هزار تومانی که تجربه کرد به ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید.