قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۹| شیب نزولی قیمت‌هاقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۹| شیب نزولی قیمت‌ها

بازار امروز را در حالی به پایان برد که قیمت سکه امامی با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی که تجربه کرد به ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.