قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۶| نیم سکه گران شدقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۶| نیم سکه گران شد

بازار امروز شاهد افت ۲۰۰ هزار تومانی قیمت سکه امامی است که به ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون و نهصد هزار) تومان رسید.