قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۶| قیمت سکه افزایشی شدقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۶| قیمت سکه افزایشی شد

قیمت سکه امامی امروز ۱۰۰ هزار تومان بالا رفت و به ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و دویست هزار) تومان رسید.