قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۷| نیم‌سکه ارزان شدقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۷| نیم‌سکه ارزان شد

قیمت سکه تمام امروز در بازار با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی همراه شد و به ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و ششصد هزار) تومان رسید.