قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۷| قیمت‌ها پایین آمدقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۷| قیمت‌ها پایین آمد

قیمت سکه تمام امروز در بازار با کاهش ۳۰۰ هزار تومانی همراه شد و به ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و یکصد هزار) تومان رسید.