قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۸| قیمت ها پایین آمدقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۸| قیمت ها پایین آمد

قیمت سکه امامی امروز در بازار با افت ۲۰۰ هزار تومانی همراه شد و به ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و یکصد هزار) تومان رسید.