قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۸| افزایش قیمت سکه امامیقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۸| افزایش قیمت سکه امامی

قیمت سکه امامی امروز در بازار با افزایش ۶۰۰ هزار تومانی که تجربه کرد به ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و نهصد هزار) تومان رسید.