قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۵| نیم سکه ارزان شدقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۵| نیم سکه ارزان شد

قیمت سکه امامی امروز در بازار با افت ۱۰۰ هزار تومانی به ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید.