قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۵| ربع‌سکه ارزان شدقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۵| ربع‌سکه ارزان شد

قیمت سکه امامی امروز در بازار با افت ۶۰۰ هزار تومانی که تجربه کرد به ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و دویست هزار) تومان رسید.