قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۲| سکه امامی گران شدقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۲| سکه امامی گران شد

قیمت سکه امامی امروز در بازار با افزایش ۶۰۰ هزار تومانی همراه شد و به ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.