قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۲| افزایش قیمت سکه امامیقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۲| افزایش قیمت سکه امامی

قیمت سکه امامی امروز در بازار با افزایش ۴۰۰ هزار تومانی همراه شد و به ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون و ششصد هزار) تومان رسید.