قیمت سکه پس از مناظره انتخاباتی آمریکاقیمت سکه پس از مناظره انتخاباتی آمریکا

عده ای از معامله گران باور دارند، اساسا بازار سکه واکنشی به انتخابات آمریکا نداشته است.