قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۸| افت قیمت طلا ۱۸ عیارقیمت طلا امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۸| افت قیمت طلا ۱۸ عیار

ارزش هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز در بازار با کاهش همراه شد و به ۱,۴۲۰,۸۸۱ (یک میلیون و چهارصد و بیست هزار و هشتصد و هشتاد و یک ) تومان رسید.