قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۹| شیب صعودی قیمتقیمت طلا امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۹| شیب صعودی قیمت

بازار امروز شاهد افزایش قیمت طلاست که براساس آن ارزش هر اونس طلا به ۱,۹۵۵ (یک هزار و نهصد و پنجاه و پنج ) دلار رسید.