قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۰| افزایش قیمت طلا ۱۸ عیارقیمت طلا امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۰| افزایش قیمت طلا ۱۸ عیار

بازار امروز شاهد افزایش قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار است که به ۱,۰۵۵,۵۰۰ (یک میلیون و پنجاه و پنج هزار و پانصد ) تومان رسید.