قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۰| قیمت طلا ۱۸ عیار بالا رفتقیمت طلا امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۰| قیمت طلا ۱۸ عیار بالا رفت

بازار امروز شاهد افزایش قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار است که به ۱,۰۴۷,۴۰۰ (یک میلیون و چهل و هفت هزار و چهارصد) تومان رسید.