قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۷| قیمت‌ها پایین آمدقیمت طلا امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۷| قیمت‌ها پایین آمد

قیمت طلا امروز در بازار پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار ۱,۱۰۹,۸۰۰ (یک میلیون و یکصد و نه هزار و هشتصد ) تومان نرخ گذاری شد.