قیمت طلا امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۸| صعود قیمت‌هاقیمت طلا امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۸| صعود قیمت‌ها

بازار امروز شاهد افزایش قیمت طلاست و هر گرم طلا ۱۸ عیار ۱,۱۴۴,۹۰۰ (یک میلیون و یکصد و چهل و چهار هزار و نهصد) تومان ارزش گذاری شد.