قیمت طلا امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۷| رشد قیمتقیمت طلا امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۷| رشد قیمت

قیمت هر اونس طلا امروز در بازار افزایش یافت و به ۱,۹۵۰ (یک هزار و نهصد و پنجاه ) دلار رسید.