قیمت طلا امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۷| قیمت طلا ۱۸ عیار پایین آمدقیمت طلا امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۷| قیمت طلا ۱۸ عیار پایین آمد

قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز پایین آمد و به ۱,۱۴۳,۲۰۰ (یک میلیون و یکصد و چهل و سه هزار و دویست) تومان رسید.