قیمت طلا امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۷| کاهش قیمت طلا ۱۸ عیارقیمت طلا امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۷| کاهش قیمت طلا ۱۸ عیار

قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز پایین آمد و به ۱,۱۲۵,۹۰۰ (یک میلیون و یکصد و بیست و پنج هزار و نهصد ) تومان رسید.