قیمت طلا امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۴| کاهش قیمت طلا ۱۸ عیارقیمت طلا امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۴| کاهش قیمت طلا ۱۸ عیار

قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز در بازار پایین آمد و به ۱,۱۹۹,۶۰۰ (یک میلیون و یکصد و نود و نه هزار و ششصد ) تومان رسید.